Thuý Nga Phạm(Nga Tây , ThuY Nga Pham)个人资料_简介_写真作品

Thuý Nga Phạm(Nga Tây , ThuY Nga Pham)个人资料

 • 家 乡:越南 河内市
 • 工 作:平面模特
 • Thuý Nga Phạm(Nga Tây , ThuY Nga Pham)简介

  Thuý Nga Phạm,昵称Nga Tây,越南平面模特,来自河内市,最近与另一位越南模特Nguyễn Quỳnh,一起拍摄了乡村题材的性感写真后,人气大涨。

  Thuý Nga Phạm(Nga Tây , ThuY Nga Pham)写真图片

  越南乡村性感姐妹花 湖光春色救溺水少年

   

  越南乡村性感姐妹花私房照

   

  越南乡村性感姐妹花 高清写真

  越南乡村姐妹花,身材颜值好,心地更好,河边偶遇溺水少年,轮流人工呼吸后抬回家照顾,其后便是美满的乡间幸福生活.....羡煞旁人!